Bölcsődék

Gólyafészek Bölcsőde

Bölcsődevezető: Regős Zoltánné

2051 Biatorbágy, Szent István u. 2.
Tel.:06-23/820-100 vezetői iroda
06-23/820-900 gazdasági iroda
06-30/337-4766 Regős Zoltánné
Fax.: 06-23/820-900
E-mail: golyafeszek@bolcsode.biatorbagy.hu

A bölcsődékről röviden

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermek számára. Fenntartója a települési önkormányzat.

A bölcsőde feladata a három éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.       Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától három éves korának betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-ig vehető fel, amelyben harmadik életévét betölti.

Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig.

A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozását.

A bölcsőde nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg, minimum nyitvatartási ideje 10 óra.

A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítani kell a gondozás-nevelés feltételeit:

–          a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét

–          a megfelelő textíliát és bútorzatot

–          a játéktevékenység feltételeit

–          a szabadban való tartózkodás feltételeit

–          a fogyatékos gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit

–          az étkeztetést.

A bölcsőde tevékenységét a vonatkozó gyermeki  és szülői jogok és kötelességek figyelembe vételével végzi.

 

A bölcsődék szakmai ellenőrzése a Gyvt. 118. §-ának (3) bekezdése szerin történik.

A bölcsődék egészségügyi tevékenysége feletti szakfelügyeletet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes megyei intézetének tisztifőorvosa gyakorolja.

A bölcsőde együttműködik a gyermekjóléti-, védőnői és házi gyermekorvosi szolgálattal, nevelési tanácsadóval, családsegítő központtal, óvodával, korai fejlesztés szakembereivel, gyermekvédelmi szakellátással és a gyámhatósággal.

A bölcsődei gondozás –nevelés minimumfeltételeit, valamint a szakmai munka részletes szempontjait az országos Család-és Gyermekvédelmi Intézet által kiadott módszertani levél tartalmazza.

Kedves Olvasónk!
Mivel az oldalon szereplő információkat nem kapjuk meg automatikusan hivatalos úton, ezért azok tájékoztató jellegűk!
Kérjük segítsd munkánkat azzal, hogy ha hiányosságot, pontatlanságot találsz az oldalon, jelezd nekünk a biatorbagy@babamama.info email címre.
Köszönjük!